Ind mellem horisonter og ud gennem spejlinger

Boganmeldelse

Bente Polano: Maler – Billedhugger – Grafiker 

(Frydenlund; udkommer d. 18. januar 2024)

”Maler, billedhugger og grafiker Bente Polano inviterer os ind i sit atelier og tager os med på en rejse gennem fire årtiers kunstnerisk fordybelse.” Sådan introduceres udgivelsen af forlaget. 

En stor del af rejseoplevelsen vil jeg beskrive med begrebet serendipity. Det betegner de berigende øjeblikke i livet, hvor man finder noget, man hverken søgte eller så komme. Man leder måske efter noget, men man finder noget andet. Sådanne øjeblikke er afgørende for nye og kreative løsninger, det fantasifulde, det utænkelige, blot fordi vi er ude at søge efter ny erkendelse og indsigt. Det kan resultere i en virkelig øjenåbnende berigelse. Skønhed i højeste potens. Det er egentlig underligt med den nævnte bogudgivelse. Jeg troede, at jeg vidste en del, måske det meste, om kunstneren Bente Polano, men jeg er igen og igen blevet overrasket. Jeg er ramlet direkte ind i serendipity – og stor tak for det!

Når jeg skriver denne anmeldelse, skyldes det dels erfaringen af serendipity, men dels også, at jeg er slået omkuld af en kvalitetsudgivelse af de sjældne. Den er en skønhedsåbenbaring. Og bogen er i bedste forstand oplysende. Et sandt overflødighedshorn på 184 sider, det vil sige billedrig, informativ, interessant og vedkommende. Mit parameter opsnapper særligt disse forhold:

  • Kunstkritiker Torben Weirups lavmælte tekst om en mangefacetteret kunstner – med særligt fokus på medier, materialer og værker. På en indsigtsfuld og stilfærdig måde bliver vi oplyst om substans, sammenhæng og stræben i Polanos ”udforskning af grundlæggende menneskelige vilkår og erfaringer. Og mulighed for forandringer.”
  • Stemmeføringen gennem velvalgte citater fra kunstnerens egne notesbøger lyser også op på den der stille, insisterende måde. Fordi citaterne afslører en relevant – og netop oplysende – refleksion om en arbejdsproces. De her helt personlige bevæggrunde afsløres gennem en del af citaterne, suppleret op med andres beskrivelser af udstillinger m.m.
  • De mange fotogengivelser af kunstnerens arbejdsomme, tålmodige målrettethed og tilstedeværelse afdækker et særligt kunstnerliv. Det fungerer så fint, når det sker i en kombination med et stort antal kvalitetsfotos af udvalgte værker og fra vigtige udstillinger. Disse fotos afslører en vedholdende rækken ud efter sigtepunkter, som har med den menneskelige eksistens og naturens righoldige former og liv at gøre. Et stort antal værker understøtter, at mennesket er et følsomt og kreativt ånds-væsen, som ikke er tjent med alene at leve, skal vi sige, et afstumpet, fysisk liv. Kunstnerens stille arbejde kan for mig at se fint hægtes op på Kierkegaards indsigt om, at vi erhverver vores sjæl i tålmodighed.

I min egen beskrivelse handler dette om: Ud af dyb, sensitiv sansning skærer Bente Polano sig vej til det dybeste i den menneskelige eksistens – og menneskets forhold til naturen. En vedholdende undersøgelse af egne muligheder i medier og materialer præger kunstneres arbejde. Det figurative er på samme tid både markeret og let anstrøget. Dybe erindringsspor dukker op og flytter med ind i nye rum, hvor de lever deres liv i beskuelse, refleksion og samtale. Erindringerne er hele vejen genspejlinger af en hudløs sårbarhed og redelighed. Intet fra eftertænksomhedens og smertens dybder er gemt af vejen. Den brudte skønhed, uroen og usikkerheden slår igennem på en helbredende måde.

Dette – og meget mere – findes nu dokumenteret og lagt frem i et både personligt og passioneret bogværk om denne kunstner, som i 2023 rundede de 70 år, på bagkanten af mere end 50 års krævende indsats. Oprindelig blev hun uddannet på Skolen for Brugskunst, som i dag er en del af Det Kongelige Danske Akademi. I år er det 50 år siden, at Bente Polano debuterede på Charlottenborg (sammen med værkstedsfællesskabet Valsedronningerne).

Stille og insisterende er udgivelsen. Overbevisende, kraftfuld er den også. Jeg gentager gerne, at vi her står med en kvalitetsudgivelse af de sjældne. Bogen er fyldt op til randen med indsigt og inspiration, som må glæde enhver kunstinteresseret. Kunsten åbner øjne og sanser. Denne indsigt er alt andet end banal, når det gælder Bente Polanos arbejder. Forfatteren til bogens bærende tekst, kunstneren, men også redaktør og tilrettelægger (Anne Rohweder) og forlaget fortjener en stor tak for denne velredigerede og -designede udgivelse. En redaktørs og billedredaktørs arbejdsindsats fremhæves sjældent. Der ingen tvivl om, at Anne Rohweder i forbindelse med denne smukke udgivelse har præsteret det ekstra, det helt uvurderlige.

Bogens indre og ydre, det gælder også matrialiteten, det taktile, dets papir- og omslagskvalitet, de gode, formidlende tekster, sammen med billedgengivelsen af det store antal malerier, skulpturer og grafiske arbejder understøtter på skønneste måde, hvordan Bente Polano med sin kunst evner at komme dybt ind mellem horisonter og tilsvarende skue dybt ud gennem spejlinger. Hvordan dette så end er muligt.

En tanke om "Ind mellem horisonter og ud gennem spejlinger"

  1. Pingback: Ny bog om Bente Polano - Bente Polano

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *